Proces tłumaczenia jednego materiału źródłowego na kilka innych języków wymaga zaangażowania kilku, lub często nawet kilkunastu osób jednocześnie. Ostateczny rezultat ma zapewnić nie tylko grupa doświadczonych tłumaczy, redaktorów oraz specjalistów DTP, ale również koordynatora projektu, który zadba o dobrą komunikację i bezproblemowy przebieg realizacji. W dzisiejszym artykule przeczytasz jak zrobić to najefektywniej na bazie procesu w biurze Radmal.

Jednymi z najbardziej złożonych zleceń pod kątem koordynacji zespołu są te wymagające tłumaczenia na kilka języków jednocześnie. Termin realizacji jest często podobny jak przy zleceniu jednego tłumaczenia, jednak realizacja wymaga zaangażowania tłumaczy i korektorów znających wiele różnych języków. Materiały, które wymagają takich tłumaczeń to często foldery reklamowe, na przykład te prezentujące usługi i produkty firmy na międzynarodowych targach branżowych, wielojęzyczne strony internetowe czy też specyfikacje techniczne. 

Do osiągnięcia wyznaczonego celu w założonym terminie potrzebna jest nie tylko efektywna koordynacja projektu, ale i bieżący kontakt z Klientem. Często istnieje potrzeba podjęcia decyzji w odniesieniu do aspektów istotnych z marketingowego punktu widzenia.  

Wielu z naszych Klientów decyduje się na przetłumaczenie nazw, dzięki czemu są one lepiej rozumiane, jednak warto pamiętać, że w tej sytuacji tłumacz musi nie tylko zadbać o zrozumiałe tłumaczenie, ale i osadzenie nazwy w kontekście kategorii produktów czy usług oferowanych przez firmy konkurencyjne. Taki etap wydłuża proces realizacji, jednak pomoże w osiągnięciu celu na dobrym poziomie.

  • Nazwa produktu lub usługi to niezwykle ważny element komunikacji marketingowej. Dlatego warto zadbać o tłumaczenie wysokiej jakości i współpracę ze specjalistami od brandingu.

O czym warto pamiętać przy tłumaczeniu na wiele języków?

Częstym zaskoczeniem dla klientów jest różnica w długości tekstów pomiędzy tłumaczeniem z języka polskiego na inne języki. Wynika to najczęściej z zapomnienia, że każdy język w inny sposób traktuje deklinacje, odmianę czy zastosowanie czasów. Warto również zauważyć, że tłumaczenie dosłowne często jest tłumaczeniem nieprofesjonalnym.

Z doświadczenia wiemy, że w przypadku tłumaczenia tekstu polskojęzycznego na język angielski treść wydłuża się o ok. 20% objętości, zaś przy języku rosyjskim ten stosunek wzrasta nawet do 40%. Warto o tym pamiętać planując chociażby druk materiałów, mając na uwadze, że ostateczna długość przetłumaczonych materiałów może się różnić od oryginału.

Inną kwestią, o której nie wolno zapomnieć jest przystosowanie tekstu do stylu danego języka. Inaczej komunikują się technicy i architekci w Europie, a inaczej robią to osoby pracujące w Ameryce Północnej. Odnosi się to również do materiałów reklamowych, gdzie zdarza się, że potrzebne są oddzielne tłumaczenia dla rynków brytyjskiego i amerykańskiego – przykładowo, różnice w nazewnictwie kategorii produktowych powodują, że teksty przeznaczone dla jednego rynku są wręcz niezrozumiałe dla odbiorców tego drugiego. Obrazowym przykładem jest m.in słowo „czipsy” (np. Lay’s): w USA powiemy na nie po prostu „chips”, zaś w Wielkiej Brytanii „crisps”. 

Uniknij błędów, zweryfikuj tekst przed drukiem

Ostatnim etapem, który następuje po składzie graficznym, jaki należy przeprowadzić jest weryfikacja przez tłumaczy. Warto przejść przez kilka punktów:

  1. Czy interpunkcja (przecinki, kropki, duże litery, znaki specjalne) są postawione w odpowiednich miejscach?
  2. Czy łamanie tekstu jest zgodne z zasadami języka (graficy nie muszą posługiwać się płynnie każdym z języków, dlatego warto zadbać, aby łamanie nie następowało w nieodpowiednich miejscach zdania, np. tuż przed „i” w języku polskim)?
  3. Czy tekst znajduje się w odpowiednim miejscu w stosunku do zawartych obrazów oraz czy dobrze eksponuje produkt?

Po tej weryfikacji korektor, lub tłumacz, może wystosować poprawki i uwagi wobec projektu graficznego, aby była pewność, że nie popełniono żadnych błędów.

Jak wygląda proces realizacji tłumaczenia?

Proces realizacji tłumaczeń na wiele języków jednocześnie jest bardziej skomplikowany w realizacji niż tłumaczenie na jedynie jeden język. Powód jest prosty – nad realizacją pracuje wielu tłumaczy i korektorów jednocześnie, którzy muszą być zaangażowani nie tylko na etapie tłumaczenia, ale również projektowania dokumentu. 

Ogniwem łączącym i kontrolującym przebieg pracy jest koordynator projektu, który będzie również osobą kontaktową dla Ciebie – to on (lub ona) zawsze powie Ci jaki jest postęp prac czy zapyta w sytuacji powstałych wątpliwości. Do jego obowiązków należy również kontrolowanie postępów, aby projekt został zakończony w terminie. 

>

Unikalne i ekskluzywne artykuły na Twój adres E-mail. Nie wysyłamy reklam, nie spamujemy. Zapisz się!

Email *

WYCENA ON-LINE

Zadzwoń do nas +48 46 814 49 64 lub napisz E-mail bok@radmal.pl
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Dzięki kadrze pracowników sprostamy każdemu zleceniu.

Wycena

About author

Paulina Wiśniewska