Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Profesjonalne tłumaczenie na język angielski.

tłumacz przysięgły języka angielskiego

Tłumacz przysięgły języka angielskiego, czyli czyli jak wyglądają tłumaczenia biznesowe w języku angielskim?

Języka angielskiego uczy się dziś około 1,5 miliarda ludzi. Jego popularność spowodowała, że dzisiaj uznawany jest za linugua franca, czyli język którym posługuje się szeroka grupa różnojęzycznych narodowości, bez konieczności korzystania z usług tłumaczenia. Nie da się ukryć, że angielski to także podstawa w biznesie, dlatego też ważniejsze umowy i dokumenty powinien przekładać tłumacz przysięgły języka angielskiego. Pomimo, że z powodzeniem można się nim posługiwać już przy znajomości 5000 słów problem pojawia się przy zaawansowanych negocjacjach handlowych. Jak uniknąć błędów by skutecznie porozumieć się z kontrahentem?

Kiedy potrzebny jest tłumacz przysięgły języka angielskiego?

Pomimo tego, że tłumaczenie języka angielskiego może wydawać się stosunkowo łatwe nie do końca takie jest. Język angielski charakteryzuje się tym, że posiada bardzo wiele wyrazów – ilość słów dochodzi do blisko 600 tysięcy! Jak więc poradzić sobie w sytuacji, gdy partner biznesowy włada większą ilością słów w języku angielskim? Z pomocą może przyjść profesjonalny tłumacz przysięgły języka angielskiego, który zna swoją rolę w procesie negocjacji.

Rozmowy negocjacyjne rozpoczynają się najczęściej od obopólnego zbadania motywacji. Tłumacz przysięgły w trakcie tłumaczeń ustnych przekazuje dokładne znaczenie każdego wypowiedzianego zdania, co ma szczególnie duże znaczenie w przypadku negocjacji w języku angielskim. Obecność tłumacza może uchronić przed błędnym zinterpretowaniem intencji rozmówcy, co jest prawdopodobne w przypadku, gdy nie zrozumiemy choćby jednego słowa, które wpływa na kontekst całego zdania.

Tłumacz przysięgły języka angielskiego – pomoc w negocjacjach

Jakie negocjacje w języku angielskim charakteryzują się największym ryzykiem? Oczywiście te które wymagają znajomości skomplikowanych wyrażeń. W języku angielskim bardzo wymagające są negocjacje w branży medycznej. Spośród 600 tysięcy słów w tym języku, aż 300 tysięcy dotyczy terminologii medycznej i technicznej. Jednak to stopień ich skomplikowania decyduje o tym, że branża medyczna to prawdziwe pole do popisu dla profesjonalnego tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Bardzo ważnym aspektem w tłumaczeniu negocjacji nie tylko w języku angielskim jest odpowiednie przygotowanie. Określenie celów jakie chcemy osiągnąć i tych które chce osiągnąć strona przeciwna ma pozytywny wpływ na przygotowanie argumentów jakie wysuniemy w trakcie rozmów. Dzięki temu tłumaczenia ustne negocjacji stają się płynne i dokładne. Niezdecydowanie i argumenty podyktowane emocjami mogą zakłócić nawet najbardziej profesjonalne tłumaczenie ustne.

Na co jeszcze powinniśmy uważać podczas rozmowy z kontrahentem po angielsku? Z racji specyfiki negocjacji konieczna jest znajomość tzw. Bussines English, czyli zbioru typowo biznesowych wyrażeń. O stopniu skomplikowania tych zwrotów świadczy głównie ilość kursów i szkoleń, które uczą konkretnie tego bloku tematycznego języka angielskiego. Brak znajomości biznesowych słów może znacznie utrudnić przekazanie nawet najlepiej dobranego argumentu.

Negocjacje handlowe są zawsze prawdziwym wyzwaniem nawet wtedy, gdy odbywają się w ojczystym języku. Warto uczciwie przeanalizować swoją znajomość języka angielskiego i w razie potrzeby skorzystać z usług profesjonalnego tłumaczenia.

Dlaczego warto korzystać z usług przysięgłego tłumacza języka angielskiego?

Mimo iż język angielski jest dziś uważany za główny język światowego biznesu i niemal każdy posługuje się nim w stopniu komunikatywnym, warto aby najważniejsze dokumenty, umowy i pisma przekładał tłumacz przysięgły języka angielskiego. Jest to spowodowane przede wszystkim bardzo specjalistyczną nomenklaturą, która w zależności od danej branży, różni się diametralnie. Co więcej, język angielski ciągle ewoluuje i jest to naturalny proces związany ze stale rozwijającą się technologią. Doskonałym zobrazowaniem tego procesu może być fakt, iż każdego roku do angielskiego słownika trafia ponad 4 tysiące nowych słów i wyrażeń. To pokazuje, że stały rozwój języka angielskiego wymaga profesjonalisty, jeśli chodzi o tłumaczenie ważnych dokumentów i pism, od których bardzo często zależy sukces, bądź porażka firmy

Warto nadmienić także, iż tłumacz przysięgły języka angielskiego jest stale na bieżąco z nowym słownictwem branżowym, dzięki czemu tłumaczenie każdego dokumentu jest szybkie, sprawne i przede wszystkim dokładne. Jednym z największych biznesowych błędów, jest podpisywanie dokumentów, pism czy umów, których się po prostu nie rozumie. Taka sytuacja może wówczas prowadzić do poważnych problemów, dlatego o wiele łatwiej jest skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego języka angielskiego, niż liczyć na to, że umowa zawiera tylko pozytywne dla nas zapisy, podpunkty i paragrafy.

Jako ciekawostkę warto przytoczyć fakt, iż prekursorem wprowadzania do języka angielskiego nowych słów, był nie kto inny, jak najsławniejszy pisarz Wysp Brytyjskich, czyli William Shakespeare . Wprowadził on do angielskiego ponad 1000 nowych słów, takich jak chociażby Addiction(uzależnienie), Cold-blooded(zimnokrwisty lub bezwzględny) czy Brak the ice (przełamać lody).  Język angielski charakteryzuje się bardzo dużą ilością słów, dlatego też uczenie się go jest tak naprawdę stałym poznawaniem nowego słownictwa. Dlatego też jednym z najlepszych sposób na przetłumaczenie biznesowych dokumentów jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego tłumacza przysięgłego języka angielskiego.

Biuro Radmal wyróżnia się bardzo dużym doświadczeniem w tłumaczeniu dokumentów biznesowych, dlatego też jest tak często wybierane do tłumaczeń biznesowych. Zawodowi tłumacze wykonują tłumaczenia szybko, sprawnie i przede wszystkim rzetelnie.

Tłumaczenia z angielskiego na polski – jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Zakres usług realizowanych przez eksperta wykonującego przekłady uwierzytelnione znacznie różni się od tych oferowanych przez zwykłego tłumacza. Ten ostatni zawód może w dzisiejszych czasach wykonywać właściwie każdy. Nie jest on bowiem regulowany i to na kliencie spoczywa obowiązek sprawdzenia rzeczywistych kompetencji usługodawcy. Tłumacz przysięgły jest natomiast osobą zaufania publicznego. Aby nim zostać i wykonywać profesjonalne tłumaczenia umów z polskiego na język angielski, trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie i spełnić szereg formalności. 

Zawód takiego profesjonalnego tłumacza jest uregulowany prawnie, dlatego osoba korzystająca z usług może łatwo sprawdzić, czy dany usługodawca ma odpowiednie kompetencje. W Polsce osoba pragnąca zdobyć ten fach musi spełniać szereg warunków, które opisane są poniżej. Dopiero po zdaniu wszystkich egzaminów państwowych specjalista może rozpocząć świadczenie usług i sporządzać tłumaczenia przysięgłe z angielskiego na język polski i w drugą stronę. 

Tłumacz wykonujący tłumaczenie przysięgłe – podstawowe warunki

Osoby zainteresowanie zdobyciem nowego, ciekawego fachu powinny spełnić kilka warunków, zanim w ogóle zapiszą się na odpowiedni egzamin państwowy. Fachowiec wykonujący profesjonalne tłumaczenia przysięgłe umów na angielski musi być obywatelem Unii Europejskiej lub jednego z państw członkowskich EFTA. Powinien także posługiwać się biegle językiem polskim. Dodatkowo odpowiedni kandydat na stanowisko ma mieć pełną zdolność do czynności prawnych i musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności za m.in. za przestępstwa skarbowe lub przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Ponadto osoba pragnąca sporządzać w przyszłości tłumaczenie przysięgłe po angielsku i po polsku powinna posiadać wykształcenie wyższe. Ostatnie kryterium nie jest zaskoczeniem, w końcu przygotowywanie przekładów uwierzytelnionych umów i dokumentów prawnych o skomplikowanej strukturze wymaga nie tylko kompetencji z danego języka, ale też intelektualnych. Warto nadmienić, że wystarczy ukończyć dowolne studia wyższe na uczelni spełniającej odpowiednie kryteria. Nie trzeba być filologiem, jednak w praktyce to przede wszystkim osoby edukowane w tym kierunku decydują się na dalsze kształcenie do zawodu zaufania publicznego. 

Profesjonalne tłumaczenia z angielskiego – egzamin na tłumacza przysięgłego

Najważniejszym kryterium, jakie musi spełnić przyszły tłumacz przysięgły, jest uzyskanie pozytywnego wyniku z państwowego egzaminu kompetencji językowych. Jego celem jest ustalenie, czy kandydat mówiący po polsku zna biegle (w mowie i piśmie) angielski i może być uprawniony do tłumaczenia umów i dokumentów prawnych w obu językach. Za przeprowadzenie egzaminu odpowiedzialna jest Państwowa Komisja Egzaminacyjna, działająca pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego składa się z dwóch części, a jego zdanie oznacza uzyskanie wyniku pozytywnego z każdej z nich. Pierwszy etap polega na wykonaniu przekładu pisemnego z polskiego na angielski, po czym trzeba zrobić tłumaczenie z języka obcego na rodzimy. Tekst, na którym pracują kandydaci, napisany jest w sposób formalny. W końcu właśnie takie profesjonalne treści zazwyczaj występują w umowach cywilno-prawnych czy dokumentach korporacyjnych, na których w przyszłości będzie pracować osoba zainteresowana zawodem tłumacza przysięgłego.

Drugi etap egzaminu państwowego polega na przekładzie ustnym z angielskiego na polski, po czym kandydat wykonuje tłumaczenie w drugą stronę. Wbrew pozorom ta część nie jest wymagana wyłącznie w celu formalnego sprawdzenia kompetencji językowych kandydata. Profesjonalni tłumacze przysięgli pracują bowiem nie tylko na umowach pisemnych, ale także uczestniczą w spotkaniach np. korporacyjnych, w których trakcie na żywo wykonują swoją profesję w formie ustnej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu państwowego trzeba tylko poczekać na wpis na listę krajowych tłumaczy przysięgłych, co jest poprzedzone ślubowaniem. Po uprawomocnieniu się decyzji PKE można rozpocząć nowy, fascynujący zawód, wykonując profesjonalne tłumaczenia ustne oraz umów z języka polskiego na angielski i vice versa. Specjalista ma do dyspozycji wiele opcji, m.in. freelancing lub zatrudnienie się w biurze tłumaczeń, gdzie zyskuje większą szansę na stabilność i płynność dochodów. 

WYCENA ON-LINE

Zadzwoń do nas +48 46 814 49 64 lub napisz E-mail bok@radmal.pl
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Dzięki kadrze pracowników sprostamy każdemu zleceniu.

Wycena