Tłumaczenia szwedzki

Język szwedzki w biznesie i tłumaczeniach

Językiem szwedzkim posługuje się około 9 milionów ludzi na całym świecie, jednak nie jest uważany za popularny język. Mimo to, od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej tłumaczenia języka szwedzkiego stało się bardzo pożądaną usługą. Rozwijająca się współpraca powoduje, że bariera językowa staje się dużym problemem w biznesie. Dodatkowo przy ważnej dokumentacji niezbędne są tłumaczenia przysięgłe. Czym się charakteryzują te w języku szwedzkim?

Szwecja jest jednym z krajów, który jako pierwszy otworzył swój rynek pracy dla Polaków. Jednak współpraca polsko-szwedzka nie rozwija się jedynie na płaszczyźnie stosunków pracodawca – pracownik. Coraz więcej Polaków podejmuje studia w języku szwedzkim, a także z powodzeniem zakłada przedsiębiorstwa stawiając czoła skandynawskiej rzeczywistości. Różnice kulturowe są jednak niczym w porównaniu do bariery językowej. Z tego względu tłumaczenia z języka szwedzkiego i na język szwedzki wymagają dokumenty o charakterze prawnym, gospodarczym i ekonomicznym.

To właśnie specyfika tekstów powoduje, że często potrzebna jest usługa tłumaczenia przysięgłego. Polska i Szwecja często współpracują, choćby w branży energetycznej. Techniczny charakter dokumentacji dodatkowo utrudnia przekład. O czym musi pamiętać tłumacz? W języku szwedzkim występuje zdecydowanie mniej przymiotników niż w języku polskim. Aby zachować sens przekładu tłumacze muszą zastosować wyrazy złożone. Przykładem różnicy pomiędzy dwoma językami może być pojedyncze słowo „fługriesa”, oznaczające w języku polskim „podróż samolotem”.

Do wyzwań jakie stoi przed tłumaczem przysięgłym języka szwedzkiego należy także gramatyka, a konkretnie ilość samogłosek, które posiadają fonemy. Co to takiego? To najmniejsza jednostka mowy rozpoznawalna przez użytkowników danego języka. W języku szwedzkim istnieje aż 9 fonemów podstawowych i aż 17 samogłoskowych. Sprawy nie ułatwiają także obecne w wyrazach spółgłoski, które po przetłumaczeniu nie mają odpowiednika w języku polskim np. spółgłoska sj (sj-ljudet).

Co jeszcze stanowi wyzwanie w języku szwedzkim? Specyfika tego języka powoduje, że osoba wykonująca pracę tłumacza przysięgłego oprócz doskonałej znajomości języka, musi być także specjalistą danej branży.

Jedną z branż w ramach, której najczęściej współpracują oba kraje jest branża zrównoważonej energetyki. Techniczne słownictwo, skomplikowana gramatyka i specyficzna interpunkcja nie ułatwiają przekładu. Pojawia się tu również słownictwo, które pozostanie obce dla przeciętnego ucznia języka szwedzkiego, a które musi dokładnie znać tłumacz przysięgły.

Tłumaczenia od zawsze wymagały dużego zasobu wiedzy. Oprócz tej branżowej, konieczne jest także ciągłe uaktualniane wiedzy na temat wciąż zmieniającego się języka i powstających idiomów oraz trudnych wyrażeń. Język szwedzki jest jednym z tych języków, którego tłumaczenie wymaga dużej dozy fachowości.

WYCENA ON-LINE

Zadzwoń do nas +48 46 814 49 64 lub napisz E-mail bok@radmal.pl
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Dzięki kadrze pracowników sprostamy każdemu zleceniu.

Wycena