HISTORIA TWOJEGO TEKSTU

1

Choć każdy projekt jest dla nas indywidualnym zagadnieniem, praca nad jego tłumaczeniem przebiega zgodnie z opracowanym w naszym biurze tłumaczeń systemem. Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda realizacja przekładów w biurze tłumaczeń Radmal.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Otrzymujemy od Ciebie Twoje zapytanie ofertowe. Dowiadujemy się z niego, czego potrzebujesz. Umożliwia to wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, w którym określasz swoje potrzeby i przesyłasz nam plik źródłowy.

DARMOWA I SZYBKA WYCENA
W ciągu 30 minut przesyłamy Ci darmową i niezobowiązująca wycenę.

AKCEPTACJA OFERTY
Po zaakceptowaniu naszej oferty otrzymujemy od Ciebie zielone światło. Przystępujemy do realizacji zasadniczej części projektu.

REALIZACJA ZLECENIA
Nad Twoim tłumaczeniem czuwa Project Manager, który koordynuje działania całego zespołu: tłumacza, korektora i grafika. Aby praca przebiegała sprawnie, dzielimy ją na kilka etapów.

ETAP I – ANALIZA
Nasze działania rozpoczynamy od dokładnej analizy tekstu, jego tematyki, słownictwa, a także przeznaczenia. Rzetelna weryfikacja materiału jest dla nas szczególnie istotna, ponieważ rzutuje na efekcie końcowym zlecenia.

ETAP II – DOBÓR ZESPOŁU
Na podstawie precyzyjnej analizy oddanego nam do tłumaczenia materiału wyznaczamy zespół fachowców. Są nimi specjaliści znający specyfikę poruszanego tematu. Dzięki temu wykonane przez nas tłumaczenie jest precyzyjne, zrozumiałe i spełnia najwyższe standardy.

ETAP III –TŁUMACZENIE TEKSTU
Tłumaczeniem przesłanych do nas tekstów zajmuje się lingwista, będący równocześnie fachowcem w dziedzinie, której dotyczy tematyka poruszana w przekładanej treści.

ETAP IV – KOREKTA TEKSTU
Przetłumaczony przez doświadczonego lingwistę tekst zostaje przekazany do Native Speakera, który uwzględnia kontekst biznesowy oraz kulturowy przekładanego komunikatu.

ETAP V – WERYFIKACJA
Wykonane i skorygowane tłumaczenie wędruje do Project Managera koordynującego projekt, który je zatwierdza.

ETAP IV – KONTROLA JAKOŚCI SKŁADU GRAFICZNEGO
Przekazanie plików do grafika odpowiedzialnego za wizualną oprawę projektu. Następuje przygotowanie materiałów do druku i publikacji w Internecie. Dzięki tym działaniom tekst zachowuje pierwotny układ graficzny. Oferujemy również stworzenie grafiki reklamowej od podstaw.

ETAP IV – KOŃCOWA WERYFIKACJA
Dopracowujemy tłumaczony tekst do perfekcji. Przed przesłaniem gotowego materiału Projekt Manager ponownie sprawdza każdy szczegół zlecenia.

ETAP V – PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW
Zlecony do przetłumaczenia tekst jest gotowy. Dopracowane w każdym detalu materiały są odsyłane do Klienta.

ETAP VI – ROZLICZENIE
Płatność za zlecenie wykonywana jest po jego zakończeniu. Wtedy też wystawiamy fakturę VAT.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro tłumaczeń Radmal – rozumiemy Cię globalnie.