Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne należą do tych, z którymi wiąże się największa odpowiedzialność, do tych najbardziej specjalistycznych i najściślej regulowanych przepisami. Wymagają one najwyższej jakości pracy i zastosowania dokładnych rozwiązań językowych, znajomości aktualnej nomenklatury oraz wielopoziomowych kontroli podczas wykonywania tłumaczenia.

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne to rodzaj tłumaczeń klasyfikujących się w ramach tłumaczeń wysoko specjalistycznych. Niosą one ze sobą wiele wyzwań – od tworzenia treści, które łatwo mogą zostać poddane lokalizacji na wiele języków, po ogromną szczegółowość oraz dostosowanie się do aktualnych norm prawnych danego kraju, zwłaszcza niezwykle restrykcyjnych przepisów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych czy Japonii.

Specjalizacje tłumaczeń medycznych

Tłumaczenia medyczne dotyczą nie tylko tematyki związanej z medycyną, ale też z chemią, biotechnologią, biologią czy farmacją. Tłumaczenia medyczne w praktyce dzielą się na wiele obszarów terapeutycznych: kardiologię, pulmonologię, pediatrię, onkologię, dermatologię, ginekologię, reumatologię, urologię, psychiatrię, diabetologię, genetykę, gastroenterologię, biotechnologię, radiologię, choroby wewnętrzne.

Wybierając biuro tłumaczeń, które wykonuje tłumaczenia medyczne warto postawić na takie, które posiada bogate doświadczenie w danym, specjalistycznym obszarze.

Tłumacze wykonujący tłumaczenia medyczne

W zależności od stopnia skomplikowania tekstu oraz jego przeznaczenia tłumaczenia mogą wykonywać tłumacze posiadający odpowiednie wykształcenie kierunkowe i wiedzę z zakresu tłumaczonych dziedzin, albo praktykujący lekarze, którzy doskonale posługują się obydwoma językami.

Wbrew powszechnemu przekonaniu nie zawsze najlepsze tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne są wykonywane przez praktykujących lekarzy. W wielu przypadkach najlepsze rezultaty przynoszą tłumaczenia wykonywane przez absolwentów filologii o specjalizacji medycznej.

Profesjonalne biura tłumaczeń pracują według wielopoziomowych metod kontroli, gdzie w zależności od rodzaju tekstu wybiera się odpowiedni model pracy. W przypadku publikacji popularno naukowych tłumaczenie najpierw wykonywane jest przez absolwenta filologii o specjalizacji medycznej a potem wspierane dodatkowo konsultacjami merytorycznymi z lekarzami -specjalistami.

Specyfika tłumaczeń medycznych

Na tłumaczenia medyczne wpływ ma nie tylko postępująca wiedza, ale też coraz szybciej rozwijająca się w tej branży technologia, co sprawia, że bez posiadania aktualnej wiedzy wykonanie rzetelnego tłumaczenia staje się praktycznie niemożliwe. Dlatego rzadko zdarza się, by tłumaczenie medyczne czy farmaceutyczne wykonywała tylko jedna osoba. Aby uzyskać jak najlepszą jakość tekstu tłumaczenie jest przygotowywane wieloetapowo – na przykład to wykonane przez lekarza może być doskonałe pod względem merytorycznym, ale nie koniecznie interpunkcyjnym czy stylistycznym. Wspólna praca profesjonalistów, zapewnia najlepszy rezultat.

Jakie dokumenty tłumaczy tłumacz medyczny?

Tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne to najczęściej tłumaczenia wyników badań, dokumentacji medycznej pacjentów, czy historii choroby. Tego rodzaju tłumaczenia, jeśli mają one służyć jedynie pacjentowi w celach informacyjnych, zwykle traktuje się jako tłumaczenia zwykłe. Jeśli jednak dokumentacja ma posłużyć za dokumentację medyczną stanu zdrowia i będzie przedstawiana lekarzom, którzy na jej podstawie będą wydawać diagnozę czy leczyć pacjenta, wtedy wskazane jest wykonanie tłumaczenia medycznego przysięgłego.

 • dokumentacja i protokoły badań klinicznych,
 • umowy o prowadzenie badań klinicznych,
 • dziennik pacjenta,
 • formularz świadomej zgody pacjenta w badaniu,
 • wniosek do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK),
 • charakterystyki produktu leczniczego,
 • oznakowanie opakowań leków,
 • pełne dossier rejestracyjne leku (moduły 1-5),
 • instrukcja obsługi sprzętu medycznego,
 • instrukcja obsługi aparatury diagnostycznej,
 • opisy technologii produkcji leków,
 • umowy,
 • decyzje i rozporządzenia Ministra Zdrowia,
 • podręczniki dla studentów,
 • publikacje naukowe wraz z dostosowaniem do wytycznych danego czasopisma naukowego,
 • wnioski o przyznanie grantu badawczego,
 • abstrakt z publikacji,
 • książki popularno-naukowe,
 • pateny,
 • foldery reklamowe i filmy promocyjne,
 • deklaracja zgodności produktu medycznego z normami UE,
 • prezentacje multimedialne,
 • recepty,
 • zaświadczenia lekarskie,
 • opinie lekarskie,
 • karty charakterystyki,

Nie każde tłumaczenie medyczne wykonywane jest w ten sam sposób. Profesjonalne biura tłumaczeń doradzą nam w jaki sposób najbardziej efektywnie wykonać tłumaczenie danego rodzaju tekstu.

Biuro Radmal wykonuje usługi tłumaczenia dokumentacji z dziedziny medycyny, stomatologii, chemii, techniki medycznej, farmacji oraz psychologii. Tłumaczenia wykonywane są przez filologów posiadających specjalizację w danym obszarze medycyny i wiedzę typową dla danej specjalizacji. Tłumaczenia konsultowane są ze lekarzami poszczególnych specjalizacji. Wykonujemy tłumaczenia medyczne zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm medycznych i farmaceutycznych.

Podobał Ci się ten artykuł?

Unikalne i ekskluzywne artykuły na Twój adres E-mail. Nie wysyłamy reklam, nie spamujemy. Zapisz się!

Email *
About author

Radosław Socha