Tłumaczenie może być wykonane przez osobę znającą język na tyle, by mogła dokonać jego prawidłowego przekładu. By mieć pewność warto skorzystać z usługi tłumacza. W niektórych przypadkach tłumaczenie wymaga jednak wykonania go przez tłumacza przysięgłego. Kiedy? I czym różni się tłumaczenie zwykłe od tłumaczenia przysięgłego? O tym poniżej.

CZYM RÓŻNI SIĘ TŁUMACZENIE ZWYKŁE OD TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁEGO?

Z merytorycznego punktu widzenia tłumaczenie zwykłe nie różni się niczym od tłumaczenia przysięgłego. W obu przypadkach chodzi o możliwie najdokładniejsze przełożenie treści. To, co odróżnia tłumaczenie zwykłe od tłumaczenie przysięgłego to forma, w jakiej są one wykonane. Tłumaczenie przysięgłe ma zawsze formę pisemną a wieńczy je pieczęć tłumacza przysięgłego. Z tego też powodu tłumaczenia przysięgłe nazywane są również tłumaczeniami uwierzytelnionymi. Uwierzytelnia je bowiem podpis oraz pieczęć tłumacza przysięgłego.

KIEDY TŁUMACZENIE ZWYKŁE A KIEDY TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE?

Tłumaczenia przysięgłe, z racji swojego charakteru, wykonuje się przede wszystkim wtedy, gdy dokumenty o mocy prawnej mają ją zachować także po ich przekładzie. Z tego powodu najczęściej tłumaczenia uwierzytelnione wykonuje się w obrębie takich pism jak:

 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie u zagranicznych pracodawców,
 • dokumenty samochodu kupionego za granicą potrzebne do rejestracji pojazdu w kraju,
 • akty urodzenia,
 • akty małżeństwa,
 • akty zgonu,
 • dokumenty bankowe,
 • dokumenty z instytucji finansowych,
 • zagraniczne świadectwa szkolne,
 • zagraniczne świadectwa szkół wyższych,
 • zagraniczne świadectwa pracy.

KTO MOŻE WYKONAĆ TŁUMACZENIE PRZYSIĘGŁE?

Nie każdy tłumacz może wykonać tłumaczenie przysięgłe. Chcąc uzyskać pełnoprawny dokument, który będzie respektowany w urzędach należy zwrócić się do tłumacza przysięgłego. Każdy tłumacz przysięgły wykonujący przekład bierze na siebie odpowiedzialność za przełożoną treść i ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne błędy wykonane w tłumaczeniu. Z uwagi na ten fakt tłumaczenia uwierzytelnione są droższe od tłumaczeń zwykłych. 

Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane zawsze w formie papierowej i opatrzone pieczęcią w formie okrągłego stempla. Widnieje na nim imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, język przekładanego dokumentu oraz pozycja tłumacza na liście tłumaczy przysięgłych. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ TŁUMACZEM PRZYSIĘGŁYM?

Tłumacz przysięgły to osoba dokonująca tłumaczenia uwierzytelnionego dokumentów mających zachować moc prawną. Poprawność dokumentacji zostaje potwierdzona stemplem tłumacza przysięgłego. Aby nim zostać należy:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub być obywatelem państwa członkowskiego UE/ EFTA,
 • znać język polski,
 • posiadać zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karanym za przestępstwa umyślne,
 • posiadać tytuł magistra,
 • zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

Jesteś zainteresowany tłumaczeniem przysięgłym? Skontaktuj się z nami.

>

Unikalne i ekskluzywne artykuły na Twój adres E-mail. Nie wysyłamy reklam, nie spamujemy. Zapisz się!

Email *

WYCENA ON-LINE

Zadzwoń do nas +48 46 814 49 64 lub napisz E-mail bok@radmal.pl
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Dzięki kadrze pracowników sprostamy każdemu zleceniu.

Wycena

About author

Paulina Wiśniewska