POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Radmal z siedzibą w Rawie Mazowieckiej przy Al. Konstytucji 3 Maja zwane w dalszej części Biurem.

 1. Biuro zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów przed dostępem do nich przez osoby niepożądane, z należyta starannością.
 2. Dane Klientów są chronione przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych.
 3. Dane Klientów Biura nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim.
 4. Klient może aktualizować swoje dane poprzez wysłanie odpowiedniej informacji na adres podany na stronie internetowej Biura.
 5. Dane osobowe podawane przez Klienta podczas składania zamówienia są wykorzystywane wyłącznie do realizacji usługi oraz kontaktu z Klientem.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Biuro może przekazać dane Klienta wyłącznie na żądanie organów uprawnionych do ich uzyskania.
 7. Klienci mogą domagać się usunięcia danych z systemu Biura. Usunięcie danych odbywa się na podstawie przesłania przez Klienta wskazanego żądania na adres podany na stronie
  internetowej Biura.
 8. Niniejsza Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Świadczenia Usług przez Biuro Tłumaczeń Radmal. Korzystanie z usług Biura jest równoznaczne z akceptacją
  postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 9. Biuro ma prawo do zmiany Polityki Prywatności w każdym czasie.
 10. Polityka Prywatności jest dostępna w siedzibie Biura oraz na stronie internetowej: http://www.radmal.pl.