Tłumaczenia przysięgłe są niezbędne wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z oficjalnymi pismami urzędowymi i prawnymi, jeśli konieczne jest uwierzytelnienie danego tłumaczenia. Tłumaczenie przysięgłe różni się od zwykłego pieczęcią, która sprawia, że odpowiedzialność za zawartość tłumaczenia spada na tłumacza. Podbijając pieczątkę pod przetłumaczonym przez siebie tekstem, tłumacz bierze odpowiedzialność cywilną za błędy, które się mogły w nim znaleźć.

Poświadczenie na piśmie

Tłumaczenie zwykłe może mieć także formę ustną, podczas gdy tłumaczenie przysięgłe ostatecznie zawsze przyjmuje formę papierową, z pieczątką oczywiście. Nawet jeżeli wcześniej ów tekst był tłumaczony ustnie, to aby tłumaczenie to mogło zostać uwierzytelnione, wymaga odpisu i uprawomocnienia.

Rozbieżność cen tłumaczeń przysięgłych

Ceny tłumaczeń są rzeczywiście bardzo rozbieżne, i to zarówno między firmami oferującymi tę usługę, jak wewnątrz jednej agencji czy biura. Wartość przekładu często zależy od języka. Niektórych tłumaczy, jak np. z języka norweskiego, o wiele trudniej znaleźć niż tłumaczy z angielskiego. Ponieważ ich umiejętność należy do „rzadszych”, to cena bywa wyższa. Jednak kwestia ta dotyczy nie tylko tłumaczeń przysięgłych, ale również zwykłych, niemniej wpływa na ostateczną cenę tłumaczenia przysięgłego. Druga sprawa to rodzaj dokumentu. Jeśli mamy do czynienia z dokumentem standardowym, jak dowód osobisty czy odpis aktu urodzenia, wtedy cena jest niższa. Jednak jeśli tłumaczenie przysięgłe dotyczy złożonej licencji czy umowy między spółkami, to cena natychmiast idzie w górę. Im wyższa złożoność dokumentu, tym wyższa jest odpowiedzialność tłumacza przysięgłego, stąd różnice w cenniku. Niemniej tych „mniejszych” dokumentów nie należy nie doceniać, bowiem w przypadku pojawienia się w nich błędu, choćby zwykłej literówki przy nazwisku czy imieniu, dokument staje się nieważny, a tym samym bezwartościowy dla osoby, która go potrzebuje. A to może wiązać się najpierw dla niej, a następnie dla tłumacza przysięgłego, który popełnił błąd – z konsekwencjami, w tym np. z odszkodowaniem. Cena tłumaczeń przysięgłych różni się również w zależności od objętości tekstu, ale to standardowa wytyczna również w przypadku tłumaczeń zwykłych.

Błędy w tłumaczeniu przysięgłym?

Jak mówi znane przysłowie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Im bardziej doświadczonemu tłumaczowi zlecisz pracę, tym większy zyskasz spokój i pewność, że wszystko będzie jak należy. Jednak błędy się czasem zdarzają. Co wtedy? Najgorszym rozwiązaniem jest przejście z tym do porządku dziennego i zaakceptowanie faktu, że ma się dokument z błędem. Zdecydowanie lepiej jest wrócić do danego biura czy tłumacza i żądać korekty, a w przypadku, gdy musieliśmy ponieść jakieś konsekwencje – odszkodowania. Niemniej trzeba w tym miejscu powtórzyć – na błędy rzadko kto może sobie pozwolić. Dlatego najlepiej od razu skorzystać z usług profesjonalnego biura tłumaczeniowego.

Kiedy potrzebujesz tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia przysięgłe to dokumenty, które mają moc prawną i ją zachowują na stałe. Są to wszelkiego rodzaju pisma urzędowe i prawne, w tym: papiery samochodu, zaświadczenia o pracy, odpisy i akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, dowody, paszporty, dyplomy ukończenia studiów, świadectwa maturalne, zaświadczenia o niekaralności itp.  Oczywiście wszystkie te dokumenty można przetłumaczyć bez tłumacza przysięgłego, ale wtedy będą nieważne z punktu widzenia urzędowego. Tę ważność daje dokumentowi okrągła pieczęć, a także wstawienie informacji o numerze danego dokumentu w repertorium.

Kim jest tłumacz przysięgły?

Aby zostać tłumaczem przysięgłym, trzeba spełnić kilka warunków.

  1. Trzeba posiadać obywatelstwo jednego z państw należących do Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
  2. Tłumacz przysięgły pracujący w Polsce musi znać język polski.
  3. Ukończyć studia z co najmniej tytułem magistra.
  4. Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  5. Nie być karanym (mieć zaświadczenie o niekaralności).
  6. Zdać pozytywnie egzamin na tłumacza przysięgłego.

Tylko spełniając powyższe warunki, tłumacz może stać się tłumaczem przysięgłym, a tym samym zostać osobą zaufania publicznego i używać pieczęci poświadczającej o poprawności przekładu.

Podobał Ci się ten artykuł?

Unikalne i ekskluzywne artykuły na Twój adres E-mail. Nie wysyłamy reklam, nie spamujemy. Zapisz się!

Email *

WYCENA ON-LINE

Zadzwoń do nas +48 46 814 49 64 lub napisz E-mail bok@radmal.pl
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Dzięki kadrze pracowników sprostamy każdemu zleceniu.

Wycena

About author

Paulina Wiśniewska