Jakość w tłumaczeniach to bardzo ważna kwestia wpływająca na odbiór przekładu. Co na nią wpływa i co bierzemy pod uwagę przyjmując kolejne zlecenia w Biurze tłumaczeń Radmal? O tym poniżej.

 

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE NA WYSOKIM POZIOMIE

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych jest procesem złożonym i skomplikowanym. Wymaga bardzo dobrej znajomości języka źródłowego i docelowego. Konieczne jest również posiadanie znajomości specjalistycznej, której dotyczy tematyka tłumaczenia.

Wykonując tłumaczenia specjalistyczne bardzo istotne jest to, by przekład materiału źródłowego był wykonany nie tylko przez doświadczonego tłumacza, ale również przez osobę będącą specjalistą w dziedzinie  poruszanej w tekście.

Wykonując tłumaczenia w naszym biurze tłumaczeń oddajemy je dlatego w ręce osoby, która nie tylko nienagannie włada językiem źródłowym i docelowym, ale również doskonale zna i operuje terminologią charakterystyczną dla przekładanego tekstu. Nad przekładem dokumentów prawnych pracują dlatego sprawdzeni tłumacze i specjaliści w dziedzinie prawa, którzy znają język prawny i żargon prawniczy. Dzięki temu możemy mieć pewność, że przekład z materiału źródłowego jest wierny i wysoce wartościowy, co jest szczególnie istotne dla naszego klienta.

 

CO WPŁYWA NA JAKOŚĆ TŁUMACZEŃ?

To, co wpływa na jakość tłumaczenia to przede wszystkim poznanie potrzeb klienta oraz umiejętności tłumacza. Zadaniem tłumacza jest dopełnienie swojego obowiązku, którym jest zapewnienie odpowiedniej jakości przekładu. Wykonując ten zawód tłumacz podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej i zawodowej. Jeśli więc swojej pracy nie wypełni prawidłowo, może liczyć się z konsekwencjami, w tym na przykład z otrzymaniem upomnienia lub nagany, tymczasowym zawieszeniem prawa do wykonywania zawodu lub nawet z jego pozbawieniem.

 

Istotną kwestią w wykonaniu dobrego tłumaczenia jest ustalenie oczekiwań klienta. Jest to punkt wyjścia, od którego wszystko się zaczyna. Tłumaczenia dotyczą bowiem przekładu treści o różnym charakterze. Są przecież tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia techniczne, tłumaczenia dokumentacji sądowej. Dla nich najważniejszą kwestią jest uzyskanie wiernego przekładu materiału źródłowego. Istnieją jednak i takie tłumaczenia, które wymagają dostosowania przekładu do grupy docelowej. W tym wypadku można już mówić o lokalizacji, o której więcej przeczytasz tutaj.

 

Oczekiwania klienta mają wpływ na czas oraz koszty realizacji zlecenia. Jeśli materiał ma być przeznaczony do publikacji należy poddać go wnikliwemu sprawdzeniu. Jakość tłumaczenia wytycza więc sam klient określając swoje potrzeby. Naszym zadaniem jest z kolei dobrać odpowiednie narzędzia, by osiągnąć cel.

Klienci zgłaszający się do Biura Tłumaczeń Radmal mają różne oczekiwania.

Często są nimi:

  • korekta językowa i gramatyczna,
  • korekta stylistyczna,
  • korekta native speakera,
  • redakcja treści według ustalonych wymagań.

Każdy przetłumaczony tekst jest weryfikowany między innymi pod kątem jego kompletności i zgodności z wytycznymi klienta. Wszystkie dodatkowe weryfikacje i korekty, nie wzięte pod uwagę w czasie wyceny, są dodatkowo płatne.

 

Złożoność realizowanego projektu wymusza odpowiednią kontrolę jakości. Przygotowując wspomnianą wyżej lokalizację oprogramowania wykonujemy tłumaczenia dużej ilości instrukcji, katalogów, stosując różne rozwiązania. Przesyłamy klientowi przetłumaczone fragmenty w celu ich weryfikacji, ustalenia ewentualnych zmian, które wprowadzamy i uwzględniamy podczas dalszych prac. Przed realizacją weryfikujemy tekst. W trakcie tłumaczenia wychwytujemy też określenia, terminy techniczne i przy współpracy z klientem tworzymy glosariusz, czyli słownik pojęć, którego celem jest zachowanie spójnego nazewnictwa dla wszystkich tłumaczonych treści.

Podobał Ci się ten artykuł?

Unikalne i ekskluzywne artykuły na Twój adres E-mail. Nie wysyłamy reklam, nie spamujemy. Zapisz się!

Email *

WYCENA ON-LINE

Zadzwoń do nas +48 46 814 49 64 lub napisz E-mail bok@radmal.pl
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Dzięki kadrze pracowników sprostamy każdemu zleceniu.

Wycena

About author

Radosław Socha