Wraz z rozwojem technologii i systemów i informatycznych pojawiły się nowe możliwości oraz… zagrożenia. Niewątpliwie sporym wyzwaniem dla podmiotów gospodarczych jest należyta ochrona danych osobowych Klientów oraz poufnych informacji, przechowywanych w bazie danych. Zobacz, na co musisz zwrócić szczególną uwagę, aby skutecznie chronić się przed nadużyciami w Sieci.

Bezpieczeństwo danych – o co chodzi? 

Czym jest bezpieczeństwo danych? To działania podjęte w celu zabezpieczenia informacji przechowywanych w bazach danych. Istnieją różne sposoby zabezpieczeń. Główne z nich to: ograniczenie dostępu do informacji, stosowanie haseł zabezpieczających czy też zapisanie danych na dwóch niezależnych dyskach, tzw. mirroring, który zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w razie uszkodzenia lub awarii jednego z dysków.

Dlaczego bezpieczeństwo danych jest tak istotne? Zgodnie z badaniami problem zagrożenia systemów informatycznych stale się pogłębia. Jesteśmy narażeni m.in. na hacking (włamanie do systemu), manipulowanie danymi, piractwo czy fałszerstwa komputerowe.

Usługa biura tłumaczeń a bezpieczeństwo danych

Kiedy decydujesz się na współpracę z biurem tłumaczeń, musisz mieć pewność, że wybrana przez Ciebie firma, nie tylko przekaże Ci znakomity przekład, ale także zadba o stosownie zabezpieczenie danych osobowych oraz wszelkich informacji, które jej udostępniasz.

Sprawdź, czy Twoje dane będą wykorzystane wyłącznie w celach realizacji zlecenia. Wystarczy, że dokładnie zapoznasz się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, które określają zasady współpracy i ochrony danych.

Dane osobowe i informacje biznesowe pod lupą

Niejednokrotnie firmy współpracujące z biurem tłumaczeń, w ramach przekładów specjalistycznych czy też technicznych, udostępniają usługodawcy zarówno dane osobowe jak i poufne informacje: tajemnice handlowe, prawa patentowe czy wyniki badań.

Gwarancją ich bezpieczeństwa jest należyte zabezpieczenie sieci informatycznej oraz, zawarta między stronami, umowa poufności. Dokument ten daje Ci pewność, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie zostaną ujawnione ani przekazane osobom trzecim. Konsekwencje udostępnienia (nie mówiąc już o kradzieży danych) są w tym wypadku oczywiste i nie będziemy o nich mówić.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest biuro tłumaczeń, z którym współpracujesz. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) administrator ma obowiązek zabezpieczyć Twoje dane m.in. przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, zmianami czy uszkodzeniem. Ponadto administrator monituje, komu zostały przekazane i kto je wprowadza do bazy. Bezpieczeństwo jest bezpośrednio powiązane z funkcjonalnością systemu informatycznego. Powinien on spełniać określone wymogi techniczne oraz organizacyjne – potwierdzone certyfikatami. Warto wybrać usługodawcę, który przedstawi Ci sposób ochrony informacji i stosowane przez niego środki bezpieczeństwa.

Twoje prawa

Zgodnie z art. 32 i 33 ustawy i § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych masz prawo:

  • wiedzieć, od kiedy Twoje dane są przetwarzane,
  • znać ich treść oraz źródło, z którego pochodzą,
  • znać sposób i zakres udostępniania danych (warto zwrócić szczególną uwagę na to, jakim odbiorcom są udostępniane),
  • wiedzieć, w jaki sposób zostały

Wniosek

Nigdy nie wyeliminujemy całkowicie ryzyka związanego z utratą, uszkodzeniem czy też kradzieżą danych. Można jednak to ryzyko zminimalizować. Należy zdawać sobie sprawę z tego, że dane osobowe muszą być pozyskiwane i przetwarzane zgodnie z przepisami prawa. Obowiązkiem administratora jest zabezpieczenie ich przed niekorzystnym i szkodliwym działaniem. Pamiętaj, że osobowe oraz poufne informacje mogą być wykorzystane tylko w określonym celu. W przypadku biura tłumaczeń będzie to realizacja usługi.

Podobał Ci się ten artykuł?

Unikalne i ekskluzywne artykuły na Twój adres E-mail. Nie wysyłamy reklam, nie spamujemy. Zapisz się!

Email *

WYCENA ON-LINE

Zadzwoń do nas +48 46 814 49 64 lub napisz E-mail bok@radmal.pl
Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.
Dzięki kadrze pracowników sprostamy każdemu zleceniu.

Wycena

About author

Radosław Socha